Hungaria Latina Magyar Neolatin Egyesület

A Hungaria Latina Magyar Neolatin Egyesületet 2001-ben alapította a koraújkori és újkori magyarországi és egyetemes latinsággal foglalkozó és annak feltárására elkötelezett közösség. Az Egyesületet 2001-ben jegyezte be a Fővárosi Bíróság.

Az Egyesület székhelye az MTA Irodalomtudományi Intézete, 1118, Budapest, Ménesi út 11-13.

Az Egyesület vezetői

Borzsák István, örökös tiszteletbeli elnök
Havas László, alapító, ügyvezető elnök
Szörényi László, alapító, alelnök
Lázár István, titkár
Tegyey Imre, helyettes titkár
Kiss Farkas Gábor, pénztárnok

A 2006. évi nemzetközi neolatin konferencia

2006. augusztus 6-12. között Budapesten rendezi a Nemzetközi Neolatin Társaság 13. Neolatin Konferenciáját. A konferencia szervezője magyar oldalról a Hungaria Latina Magyar Neolatin Egyesület, anyagi és szellemi támogatója pedig a Magyar Tudományos Akadémia, az MTA Irodalomtudományi Intézete, a Debreceni és Szegedi Tudományegyetem és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma.

A konferenciára magyar jelentkezőket is várunk, akár előadókant, akár konferenciaszekciók szervezőjeként. A jelentkezéseket angol nyelven kérjük benyújtani, a jelentkezési lap kitöltésével. A konferencián az előadások nyelve latin, angol, német, francia, olasz és spanyol lehet. A jelentkezéseket vagy a Társaság postai címére:

Hungaria Latina Magyar Neolatin Egyesület
MTA Irodalomtudományi Intézet
Ménesi út 11--13
H-1118 Budapest
Magyarország
Tel.: +36 1 279 2765
Fax: +36 1 3853 876

vagy a Társaság email-címére várjuk:
neolatin@iti.mta.hu
Ezen az email-címen további felvilágosítással is tudunk szolgálni a konferenciát illetően.