Oratio in inauguriando colloquio quod inscribitur

COMPITA LITTERARUM, SCIENTIARUM RELIGIONUMQUE

IN EUROPA NEOLATINA

SIVE

HERCULES NEOLATINUS

(Interf�rences culturelles en Europe N�o-latine),

Debrecini die I mensis Septembris anno MMV habita 

Dominae Dominique, Professores Illustrissimi et Clarissimi, corona omni laude digna! 

Vobis omnibus Nomine Societatis Studiis Neo-Latinis in Hungaria Provehendis et Societatis Studiis Antiquitatis in Hungaria Colendis salutem plurimam dico et nostris laboribus communibus eventus prospera fortuna secundos respondendos maxime opto.

Colloquium nostrum inscribitur "Hercules Neolatinus", quod nobis propositum est compita currentium culturae humanae litteris Latinis expressae confluentium et in Europa et in regione Danubiana demonstrare. Nam litterae Europaeae mundanaeque nostrae et studia bonarum artium similia esse Herculi videntur, qui secundum fabulam in bivio conlocatus viam virtutum asperiorem ingredi voluit, non viam vitiorum faciliorem et magis apertam. Ita denique Hercules  caelesti munere dignus erat, velut litterae Neo-Latinae ipsae quasi semper viam virtutum aeternarum ingressae sunt etiam nos cunctos semper ad astra elevantes. Quid nunc utilius reperitur? Nunc in rebus arduis cum inter duo morum ordines conlocati sumus hoc est inter mundum gentium variarum et globum amplissimis impensis multinationalibus uniendum velut oecumenen ex sui similibus partibus efficiendam in qua virtutes moraliter olim aeternae aestimatae despici videntur. Humanitates enim pariterque litterae classicae bonaeque artes una cum iure gentium nec non dignitate feminarum hominumque disciplinarum maxime peritorum contemnuntur, consumptionis tamen appetitiones velut regulae normaeque morum ad vitam quotidianam agendam adhibentur et principia lucri magna cum aviditate quaerendi et quaestuum summa cum avaritia faciendarum necnon copiarum in rebus materialibus repetundarum spiritualitatem omnem et tranquillitatem animi periculose magnopere superant consilio, prudentia et fide pariter neglectis. At quisquis normam mercati legem solam debere esse contendit, turpi itaque silentio premit veritatem et humanitatem erudiendam coercet, is una fateatur: se in summum discrimen genus humanum totum adducere velle. Sic necesse est, ut societas nostra in perniciem praeceps ruat. Excaecant enim privatae publicaeque cupiditates negotiorum internationalium oculos nostros, ne videant e proximo vestigio et in natura ambiente et in principiis moralibus praecipitia populorum tantum in industria et in mercatura excellentium, animi tamen vilium.  Illud itaque consilium reiciendum fore censeo, ex quo amplius malum atque utilitas vera exspectatur. Ex his omnibus conicere licet quam metuenda civilisationi nostrae imminere possit tempestas, si solum domibus mercatoriis internationalibus multinationalibusque et imperiis tantum rebus materialibus et armis praepotentibus dominatio per orbem terrarum concedatur et quisque pravis principiis abreptus atque ab omni prorsus affectu homine digno alienus turpi libidini pareat et naturalem aequitatem excedat? Teste enim Tacito: perdere multi sciunt, donare nesciunt. Nunc cum quinquennio ante saeculum novum et millennium novum fortasse aevum mundialisationis iniimus et interea serpit malum, quod perverse fovet corpori, et homines plerique per avaritiam pecuniis auctam rigidi videntur et sordidi, tunc Neo-Latinitas praecipue non est neglegenda, quia quaedam immortalitas animi desideratur et quia ad illam Latinitas ipsa viva multum conferre potest hereditate Antiquitatis  Christianitatisque et dignitate hominum sicut animalium intellegentium conservata et pariter terminologia disciplinarum scientiarumque sine confusione linguarum Babylonica elaborata. Denique totam de rebus simplicibus imaginem delineatam rhetorica Latina, optimi pictoris instar, colorum varietate hominibus in arte litteraria subtilibus convestire potest. Nunc maxime necessaria sunt: ingenii acies, consiliorum maturitas pacisque artes quae iuncta auctoritatem creant manui doctorum hominum electae. Quoties temere in pericula ruentem humanitas docta protexit? Eam ob causam tanta patrimonii Graeco-Latinitatis cura tenemur, ut auctoritati generis humani ornamento fore putemus hodiernam electorum hominum manum foventium linguae Latinae virorum mulierumque fidei concredi. Tanti nempe generis humani salutis interest habere professores in quibus virtutes immortales cum scientia ex aequo certent et qui singulari sapientia praediti etiam homines utilitate seductos voluptatibusque deditos et vana spe alitos et fugientis fortunae sequaces et palude vanitatum submersos ad altiorem Spiritualitatem et ad affectus humanos verbis sinceris, puris honestisque efferendos ac ad integritatem animi sine simulatione in vita sociali accommodandam reducere possint operibus virtutibusque aliarum gentium quam plurium communi saluti bonoque adhibitis. Non est peritus nauclerus, qui furentibus ventis gubernaculum committit artis nauticae ignaris. Magni itaque refert, ut a maioribus nostris acceptam lucem in tenebras hodierni materialismi modernas convertamus respicientes bonum communem ut finem omnium bonorum. Ergo paucis verbis monitos eos volo quorum curae homines, qui litteris eminere student, causa informandi committuntur, ne popularium immo vulgarium adulatorum, qui rebus materialibus genus nostrum false decipiunt, morem secuti sint, sed sint memores Apellis celeberrimi pictoris, qui quidquid pingebat, omnium oculis expositum esse voluit, ut transeuntes et materiem corporis et aequo modo spiritualitatem animi visu menteque acciperent. Quamobrem nos ipsi colloquio nostro complectamur virtutes antiquas etiam hoc die valentes, ut Hercules in bivio hodierni illas consequi possint quam frequentiores; itidem demonstremus vitia a quibus sibi cavere illos oportet, ut Latinitas viva generi humano toti nunc et semper felicitatem pariat, quod hoc est regula ad salutem communem servandam vere utilis et in democratia vera id est populo utili et in mundo humanitatis optime eruditae vivente in robore suae maturitatis nec non in pace semper exoptata et nunc inauguranda. Virtutis enim praemium est dominium sublimitatis excelsitatisque potestati suae capiendum. Sic commoda spiritualitatis nunquam seiunguntur a rerum quotidianarum commodis, quamquam bene scio Diogenis lucerna non raro opus esse, quia multi sublestum deliciis animum habere videntur. Sed ipse Atlas in auxilium vocavit Herculem. Cur igitur mundus noster ad unitatem contendens non poscat studia Neo-Latina in visceribus amplas facultates possidentia ad fines suos intentione virtuali transformandos? Haud dubito quin ignis sub cineribus adhuc lateat, immo in flammam erumpere possit. Sed tempus adest! "Iam ardet Ucalegon!" Caveamus, ne ex mora aut dissimulatione exasperetur malum, quod postea nullo curandum ferro. Exstabit enim virus, quod confirmato nocendi modo virtutis colendae ardorem exstinguere sataget. Caveamus, ne virus iuventutis animo funestissimum inseratur, cui evellendo vix demum longior etiam aetas par videbitur. Ego non mundo uniendo contradico, ast tantum pecuniis fundito et in vacuum spirituale labenti quasi anencephalotrophia dolenti ac mortem manu propria sibi facienti mundo, contradico huic mundo sui interemptori voluntario: sapiens enim servit tempori, progressioni technicae, salva tamen virtute humanitateque naturaque ambienti.

Quibus expositis spero colloquium nostrum exspectationi esse responsurum tanta prudentiae et tanta eruditionis editurum specimina, ut omnem participum amorem lucretur. Quo in munere explendo exemplum praebent opera Michaelis Babits, poetae Hungari saeculo vicesimo. Is de argumento conventui nostro optime aptabili exhortationem hymnicam Latine scripsit, quae inscribitur Ad animositatem sapientium. 

      Canam ecce hymnum in te,

secretorum labyrinthe

casta mentium libido,

omnis ignoti cupido. 

Eburnea turris vitae

nec debilibus invitae,

periculum dulce tutis,

fons aeternae juventutis. 

Tu peragrans nocte pampas

in tenebris vera lampas,

tu perustis sole Nubis

lucis aestuosae nubis. 

Spes simul remotis oris

desperati viatoris

tu viae ducens ignarum,

sola fax scientiarum. 

Artium tu sola mater,

animus Thyiadis ater,

magna silvarum securis,

remedium certe curis. 

Omnis ignoti cupido

casta mentium libido

secretorum labyrinthe,

ecce hymnum, hymnum in te!

In hoc hymno coniunguntur inter se partim artes medii aevi hymnodiae, partim aemulatio poetae Hungari cum poesi Beaudleriana Latine composita, quod poeta Gallo-Francicus sic suae Franciscae hymnum Latine scriptum dedicavit: 

Novis te cantabo chordis. 

Sic nascitur ex partibus diversis confluctis quaedam magnificentia, quaedam excellentia, quae maxime genuina eodem tempore aestimatur et sua iucunditate venustateque nos omnes incantat sicut Neo-Latinitas ipsa ex elementis variis composita artem magicam exercere potuit multis annis labentibus per saecula longaeva. Ergo non dubito quin etiam colloquium nostrum spem de se conceptam confirmet, nam munus adeo explebit, ut nihil in eo seu consilii, seu industriae umquam desideretur. Nos cuncti dicimus pluris nos facere laudem, quae a probe administrata aequitate et litteris colendis nec non studiis scientiis provehendis humanitateque promovenda venit, quam opes longe amplissimas et inter caeteros honore nostram eminentiam. Viam virtutum ingressi et viam vitiorum evitantes viri mulieresque studiis Neo-Latinis provehendis foventes contribuent viribus suis, ut mundialisatio ad meliora ducatur. Nautas imitari oportebit, qui exorta tempestate turbatoque caelo tantisper paululum mutant velificationem, donec ad opportunum locum navi appellant. Idcirco accommodemus nosmet necessitatibus mundialisationis, attamen iuribus humanis respectis dignitate hominum honorata et libertate in domu Europaea solito more conservata paceque per orbem terrarum condita, secus mundialisatio generi humano labem inferet et multo maximam creabit perniciem, quod licentia effraenata tempestas est periculosissima. Cui rei quam optime consonat illa poetae sententia:

dat veniam corvis, vexat censura columbas,

id est: ius educandi generale cuilicet concedendum non intellegi potest quasi permissio ad destruendos mores et ad labefactandas virtutes et artes saeculorum, nam in hoc est fundamentum pseudo-democratiae necnon fomes inclinationis decadentiaeque civilisationis nostrae concutiendae concussaeque.

Initio orationis meae multitudo auditorum corona omni laude digna est appellata. Haec vox coronam Hungariae sacram in memoriam nostram revocat, de qua Florus Hungaricus id est Iohannes Nad�nyi scripserat:

Gentis magnanimae radians per saecula sidus,

clarius anne solo, clarius anne salo:

Dum fulges  gemmisque viris, te praeside dudum

patria praesentem credidit esse Deum.

Ex quo haud dubie enascitur convinctio communis nostra: Dum fulget corona Neo-Latinitatis gemmis viris virtutibus clara, patria communis nostra partim domus Europaea, partim orbis terrarum totus pace salute et humanitate permanebit, quia salus universorum in probe ordinata re publica mundana lex suprema erit ut convenit ideae Antiquitatis Graeco-Latinitatis et Iudaeo-Christianitatis, in quibus vera relucet honestas. Ea agere nos omnes oportet, quae felicitatem generis humani conservant, ea vero fugere, quae labefactant, secus verendum est, ne longe funestius denuo erumpat incendium vicesimo saeculo holocaustorum diversorum aetate cognitum, quod virtutes paene universas demoliebatur. Nos autem accipiamus consilium subtile regis Hungariae primi, Sancti Stephani, qui filio suo olim ait: "Sis mitis, ut nunquam iustitiae repugnes. Sis honestus, ut nunquam alicui spontaneum inferas dedecus! "  Discamus ex his, Collegae illustrissimi! Hac de re sint animi consentientes! Ne sint inter nos ullus parricida fratris Rogerii! Aequum enim est, ut qui imperio armisque et rebus oeconomicis praesunt ceteris, prae aliis etiam integritate morum emineant alios tamen secum eodem tempore adaequantes. Praestantiam igitur humanitatis Neo-Latinae nullo modo ad inania relegendam esse existimo. Macte antico-nova virtute quisque coronae particeps, sic itur ad astra et colloquium nostrum demum eventu laetum observabitur.

Quam ob rem, Dominae Dominique, omnes vires intendite, ut miserarum doctrinarum humanarum querelis adsistatis tantoque mundialisationis malo mederi velitis sicut valetis. Impavido pectore agite! Vituperationis plena sunt verba: "me paenitet, non putabam". Caveamus nos omnes, ne societas consumentium et technocratarum aequitatis limites excedere videatur! Nam multo satius est impigram labori admovere manum, antequam occasio praeterlabatur. Non omne praemium consistit in auro argentoque pecuniisque nummisque, sed etiam in litterarum, artium scientiarumque colendarum delectatione, in ipsa ratione et cogitatione logice philosophiceque linguae Latinae ope exercenda nec non in mutua charitate facienda, quibus maximum animi utilitate rerum dominandique libidine onerati solacium nascitur. Superest, ut alteram Herculis ipsius faciem cognoscamus. Hercules enim non solum vir virtutibus excellens, sed et propugnator libertatis id est liberator subditorum, opressorum, spoliatorum submissorumque et persona comoediarum risum spectatoribus eliciens, qui nunc homo caducus, nunc clavam tollens in scaenam provenit. Speramus igitur Herculem Neo-Latinum nos curis sollicitudinibusque liberare et risum lenem participibus coronae nostrae interdum evocare posse. Hercules ridens etiam iuventutem sibi conciliare valet, nam rusticitas cum comitate beneficiisque non minuit reverentiam, non tollit suapte natura aestimationem.

Superest, ut praeter eas Latinitatis virtutes, quas sub initium retuli, Vos alias quam plures orationibus vestribus adducatis vigilantes moderatione temperantiaque servata, quod pax prae bello optanda est et populi orbis terrarum non solum foedere sunt coniungendi, sed etiam gravitate morum integrorum humanitatisque thesauro. Ut haec eveniant, facite, omnem agendi rationem ad aequitatis leges exigatis. Sic quemque nostrum ad summum dignitatis apicem evehent virtutes litterarum artiumque comite fortuna et sic viribus unitis fundamenta conduntur condenturque conventus de studiis Neo-Latinis colendis Budapestini anno MMVI habendi. Ut Hieronymus ait: Romanus orbis ruit et tamen cervix nostra erecta non flectitur. Mementote itidem: lux enim non exstinguitur, quae communicatur lucemque haud secus, atque antea sparget, quamvis alienam accendat facem. Plaudite! Omnes beati esse volumus, nemo miser.

                                                                                                                       Ladislaus Havas